U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Franciscus Richardus Schreurs (1896-1973)

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Frans Schreurs
Franciscus R. Schreurs.jpg
Foto: collectie RHCe
Persoonsinformatie
Volledige naam Franciscus Richardus Schreurs
Roepnaam Frans
Geboorteplaats Herpen
Geboortedatum 14 juni 1896
Overl.plaats Lanaken
Overl.datum 16 september 1973
Partner(s) (1) Paulina Josephina Maria Sampers (1895-1935)
(2) Agnes Maria Hubertina Sampers (1888-1983)
Beroep(en) onderwijzer, directeur landbouwschool
Bidprentje NBA vrouw (1)
NBA vrouw (2)

Franciscus Richardus (Frans) Schreurs (1896-1973) was van 1933 tot 1958 directeur van de lagere Landbouwschool in Deurne.


Frans was een zoon van Wilhelmus Amandus Schreurs (Haelen 1854-1920 Ravenstein) en Maria Melania van den Berg (Wilrijk (B) 1864-1953 Ravenstein).

Hij huwde op 16 oktober 1923 in Linne met Paulina Josephina Maria Sampers, (Linne 18 november 1895 - Helmond 25 maart 1935), dochter van landbouwer Frans Hubertus Sampers (Linne 1834-1922 Linne) en Margaretha Sophia Maassen (Linne 1853-1928 Gellik (B) ). Zij vestigden zich na hun huwelijk in Alem.

Uit dit huwelijk werden minstens zeven kinderen geboren:

  1. Wilhelmus Franciscus Henricus, (Alem 28 november 1924 - Lanaken 4 april 1979). Hij huwde met Maria Christoffels (1926-1989).
  2. Franciscus Jacobus Maria, (Alem 25 juli 1926).
  3. Maria Margaretha Elisabeth (Mies), (Alem 23 juni 1928 - Gemert 1 november 1997). Zij huwde met Paulus Antonius Maria (Paul) Eijsbouts (Asten 1923-2001 Gemert).
  4. Johannes Christianus Maria, (Alem 7 augustus 1929).
  5. Josephus Geertrudus Maria, (Alem 12 december 1930).
  6. Margaretha Maria Agnes, (Alem 3 april 1932).
  7. Paulus Theodorus Maria, (Deurne 27 september 1933 - Eindhoven 15 juli 1991). Hij huwde met Petronella Maria Theresia Kees (1928).

Anderhalf jaar na de geboorte van hun jongste kind overleed Paulina op 39-jarige leeftijd.

Frans hertrouwde op 13 oktober 1936 in Deurne met de oudere zuster van Paulina, Agnes Maria Hubertina Sampers, (Linne 24 april 1888 - 29 november 1983).

Op 18 juli 1933 verhuisde Frans met zijn gezin van Alem naar Deurne, en ging wonen aan de Heuvelstraat B.25. Zijn huis stond naast het nieuwe, in 1929 gerealiseerde, schoolgebouw van de lagere landbouwschool. De landbouwschool was aanvankelijk gevestigd in het patronaatgebouw Rust Roest aan de Kruisstraat. Frans werd de nieuwe directeur van de school, als opvolger van meester Van Oss.

Op agrarisch gebied verrichtte hij uitstekend werk. Hij was niet alleen een prima leerkracht doch ook een voortreffelijk organisator. In de jaren 30 en ook weer na de Tweede Wereldoorlog heeft hij zowel als adviseur, organisator en stimulator van verenigingen en instellingen als in zijn kwaliteit van schoolhoofd en landbouwonderwijzer in Deurne een belangrijke rol gespeeld.

Zo was hij onder andere technisch adviseur van de Boerenbond Deurne, de Eiervereniging Deurne, de Rijvereniging Rust Roest en van de Jonge Boerenstand. Daarnaast was hij lid van de Raad van Toezicht van de coöperatieve zuivelfabriek Sint Isidorus, contactpersoon van de NCB voor de afdelingen in de gemeente Deurne, secretaris van kring Helmond van het Varkensstamboek en lid van het hoofdbestuur van de Coöperatieve Venlose Veiling, afdeling Eieren. Hij was ook een van de toporganisatoren van de landbouwtentoonstelling, die vóór de oorlog te Deurne werd gehouden. Daarnaast gaf hij avondcursussen en deed ook anderszins, door lezingen en spreekbeurten, goed werk in het raam van de naschoolse vorming van de Deurnese boerenstand en met name van de Jonge Boerenstand.

Hij werkte experimenterend en onderzoekend, samen met pastoor Roes, op diens proefvelden in de Walsberg. Door zijn lessen in en buiten de school heeft hij ook de oudere generatie van de Deurnese boerenstand een goed stuk van zijn vakbekwaamheid en agrarisch inzicht bijgebracht.

Maar ook buiten de agrarische sector maakte hij zich voor de Deurnese gemeenschap verdienstelijk. In 1946 werd hij, op verzoek van pastoor Van Dinter, lid van het oprichtingsbestuur van de R.-K. Huishoudschool aan de Visser en ook was hij enige tijd lid van het bestuur van de Koninklijke Harmonie Deurne.

Op 1 juli 1958 vierde hij het feit dat hij 25 jaar als directeur aan de school verbonden was. In 1961 ging hij met pensioen, verhuisde naar Gellik bij Lanaken (België) waar hij op 77-jarige leeftijd op zondag 16 september 1973 overleed.