U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Hoerenvlaas

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Bezig met het laden van de kaart...
Bezig met het laden van de kaart...


Op het meest westelijke gedeelte van de Hoerenvlaas stonden de gebouwen van de steenfabrieken.

Hoerenvlaas (Hoerevlaas, Hoere Flaas, Hoerenvloos, Heerenflaas, Heerenplaats) is een toponiem dat vroeger gebruikt werd ter aanduiding van percelen grond in het gebied van de huidige Spoorzone tussen de Steenovenweg en de spoorlijn.


Er zijn geen historische feiten bekend waaruit zou blijken dat zich hier vroeger dames van lichte zeden ophielden. Een vlaas of vloos is een ondiep ven in een heideachtig gebied.

De vroegste vermelding van de Hoerenvlaas is van 12 mei 1779, toen Jan Frans Adriaans aan Arnoldus Francis Bouwmans de helft van een perceel nieuwe erve of gemeente[1], gelegen aan de Hoerevlaas in het Derp, verkocht. De verkoper had het hele perceel ter grootte van 3 lopensen op 8 februari 1770 van de gemeente gekocht. Bouwmans betaalde daarvoor 31 gulden.[2]

Zowel op de oorspronkelijke kadasterkaart van 1832 als op de vernieuwde kaart van 1883 wordt De Hoere Flaas vermeld. In de kadastrale leggers komen regelmatig andere (spellings- of verschrijving)varianten als Heerenflaas en Heerenplaats voor.

De meest recente vermelding wordt gevonden in een gedrukte uitgave door notaris Tromp uit 1937 waarin, in opdracht van de kinderen van Antonius van den Eijnden, de openbare verkoop een groot aantal percelen onroerend goed wordt aangekondigd, waarbij onder meer:

Koop 8. Weiland "de Hoerenvloos" nabij het Station, kadaster sectie F nrs. 70 en 682 groot 36,90 aren belend Brouwers, Th. Goossens en den weg.

In de eerste helft van de twintigste eeuw was vooral de Deurnese baksteenindustrie actief op de terreinen van de Hoerenvlaas.

Bronnen, noten en/of referenties
  1. Nieuwe erve(n) is een historisch begrip ter aanduiding van ongecultiveerde grond(en) die, meestal na verkoop door de gemeente aan particulieren, in cultuur werd(en) gebracht. Het voormalige verzorgingshuis De Nieuwe Erve in Liessel is vernoemd naar dergelijke ontgonnen percelen aldaar. Nieuwe erven kwamen vanaf midden achttiende eeuw, en mogelijk ook al veel vroeger, in de hele gemeente Deurne en Liessel voor.
  2. RHCe toeg.nr. A-3183 Recht. arch. Deurne inv.nr. 111 fol. 24