U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

KDO (1913)

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
KDO circa 1918. Klik op het icoon voor meer informatie.
Foto: collectie Peter Vink.
Demonstratie van KDO in 1917.
Foto: collectie Walther Jansen
KDO voor 1940.
Foto: collectie Ton Hartjens
Artikel uit de Venrayse Courant van 31 augustus 1918. Collectie heemkundekring H.N. Ouwerling
Artikel uit de Venrayse Courant van 15 februari 1919. Collectie heemkundekring H.N. Ouwerling

Op 19 augustus 1913 werd de gymnastiekvereniging onder de naam Kracht Door Oefening (K.D.O.) in Deurne opgericht.[1]

Oprichting[bewerken | brontekst bewerken]

In de statuten van de oorspronkelijke vereniging “Kracht Door Oefening” (KDO), een vereniging die zelfs bij Koninklijk Besluit werd goedgekeurd, stond: “De vereeniging is bij hare oprichting op 19 Augustus 1913 aangegaan voor den tijd van 29 jaren”. En: “De vereniging stelt zich ten doel den welstand des lichaams te bevorderen en de gymnastiek in het algemeen”, "De vereeniging kan niet ontbonden worden zoolang nog 3 werkende of kunstlievende leden haar voortbestaan verlangen”, “Deze statuten treden in werking op den dag van de opname in de Staatscourant”, hetgeen op donderdag 22 juli 1915 (no. 169) geschiedde.[2]

Context[bewerken | brontekst bewerken]

Het was in de tijd van de oprichting heel gewoon dat een vereniging als rechtspersoon “voor den tijd van 29 jaren” of “voor den tijd van 29 jaren en elf maanden” werd opgericht. Dat hield wel in dat voor het verstrijken van die termijn “opnieuw een termijn aangegaan moest worden”.

Vrij vertaald en snel gerekend betekent dit dus dat de “Oude KDO” zoals die door de vereniging zelf wordt genoemd, mits voor die tijd expliciet ontbonden, tot 19 augustus 1942 bestaan heeft. De KDO is “”(her)opgericht in 1940” wat zou kunnen inhouden dat de KDO in 2013 honderd jaar onafgebroken aktief was.

Bestuur[bewerken | brontekst bewerken]

Volgens de notulen van 18 juli 1917 waren de bestuursleden op dat moment:

Bijzonderheden[bewerken | brontekst bewerken]

  • Volgens de notulen van 15 juni 1918 werd Cor Nies in die vergadering “met acclamatie” als nieuwe penningmeester aangenomen.
  • De bestuursvergaderingen vonden plaats “In het oefenlokaal in de Openbare School”.
  • Toen het bestuur van de KDO aanvankelijk weigerde zich katholiek te organiseren trok pastoor Roes ten strijde en uiteindelijk ging het bestuur toch overstag.[3]

Directeur[bewerken | brontekst bewerken]

Directeur van de KDO was toen de heer Mathias Nicolaas Jansen (1874-1966). Hij, een oud sergeant-majoor uit het koloniale leger, stond op het postkantoor achter het loket en verklaarde zich volgaarne bereid zijn leerlingen de geheimen van het turnen bij te brengen. KDO vond onderdak in een leegstaand klaslokaal van de Openbare school in de Martinetstraat. Iedere week werd daar geoefend met rekstok, ringen, brug en paard. Te laat komen was er na enige weken niet meer bij want Janssen deed precies op tijd de deur op slot en dan hielp geen enkele smeekbede: naar huis en de volgende keer op tijd.


Bronnen, noten en/of referenties
  1. Toen eind 1813 Napoleon werd verslagen en er door de overwinnaars een staatkundige herinrichting van Europa werd bewerkstelligd, herkreeg ook Nederland zijn vrijheid. 100 jaar later, in 1913, werd het honderdjarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden groots gevierd "Bij de bijbehorende Oranjefeesten in Deurne demonstreerde de vermaarde "gymnastiekclub Sparta" uit Rotterdam haar kunsten op het Marktplein van Deurne. Deze turners maakten diepe indruk op de toeschouwers". In latere jaren werd in diverse publicaties gemeld dat deze demonstraties de aanleiding zouden zijn geweest voor de oprichting van de KDO. De Oranjefeesten vonden echter plaats 100 jaar na de proclamatie van het nieuwe koninkrijk der Nederlanden op 20 november 1813 terwijl de KDO enkele maanden eerder werd opgericht.
  2. Dankzij de kinderen van Andre Schiks, KDO-lid van het eerste uur, is dit document bewaard gebleven
  3. ”Die Peel bestaat niet meer”, doctoraalscriptie april 1980, blz 372