U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Peelstraat 15

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
De boerderij Peelstraat 15.
Tracé van de Peelstraat van de spoorlijn (linksboven) naar de Zeilbergsestraat (rechtsonder). Nabij de kruising met de Zeilbergsestraat zien we Peelstraat 15, daarboven Peelstraat 8 (links van de weg) en Peelstraat 11 (rechts van de weg).

Peelstraat 15 is een voormalig adres in Deurne.


De verdwenen boerderij met het adres Peelstraat 15 lag aan de noordzijde van de Peelstraat, niet ver van de kruising met de Zeilbergsestraat. De Peelstraat is nog te herkennen aan de groenstrook tussen de Amer en de Deltasingel; de boerderij lag achter de huidige adressen Amer 74-80.[1]

Rond 1856 verwierf de Maatschappij van Welstand een perceel bouwland D 137, genaamd de Reek, aan de noordzijde van de Peelstraat. Hierop liet zij rond 1861 een langgevelboerderij bouwen, die kadastraal als D 1386 werd aangeduid.[2] De boerderij was bedoeld voor de plaatsing van protestantse boeren, met als doel ze tot welstand te brengen. De boerderij kreeg in de latere 19e eeuw de adresaanduiding B.95. Rond 1911 werd een bijgebouw gezet; toen beschikte de boerderij al over een stal, schuur en bakhuis. Door vereniging van percelen werd de aanduiding daarna D 1901.[3] Het huis had vanaf 1914 het adres Zeilberg B.191.

Bij de Ruilverkaveling "Deurne" rond 1948 werd een nieuw perceel met huis, bouwland, weiland, boomgaard, aangeduid als L 74, gevormd. Rond 1953 en rond 1961 vond een verbouwing en de bouw van een nieuw bijgebouw plaats. Er stonden toen een stal en een schuur.[4] Huurder was toen Aart Sebregt van Kampen (1908-1983). De boerderij werd sinds de huisnummering van 1955 officieel aangeduid als Peelstraat 15. Ten behoeve van de bouw van de Koolhof verkocht de Maatschappij van Welstand de boerderij rond 1971 aan de gemeente Deurne.[5] Op het perceel L 2350 stond de boerderij rond 1974 nog steeds, maar zal kort daarna gesloopt zijn.[6]

Bronnen, noten en/of referenties
  1. Kadastrale hulpkaartjes Deurne, sectie L, nummer 300; dienstjaar 1975
  2. Dienstjaren 1857 en 1862; kadastrale leggers Deurne, reeks 1, artikel 1008
  3. Kadastrale leggers Deurne, reeks 2 en 4, artikel 1008
  4. Dienstjaren 1949, 1954 en 1962.
  5. Dienstjaar 1972; kadastrale leggers Deurne, reeks 4 en 5, artikel 1008
  6. Kadastrale hulpkaartjes Deurne, sectie L, nummer 300; dienstjaar 1975