U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Peelstraat 11

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Peelstraat 11, gebouwd in 1933. Foto beschikbaar gesteld door mw. Kerstens
Tracé van de Peelstraat van de spoorlijn (linksboven) naar de Zeilbergsestraat (rechtsonder). Nabij de kruising met de Zeilbergsestraat zien we Peelstraat 15, daarboven Peelstraat 8 (links van de weg) en Peelstraat 11 (rechts van de weg, vlakbij de kruising met de Groeneweg).

Peelstraat 11 is een voormalig adres in Deurne.


Het huis met het adres Peelstraat 11 stond aan de noordzijde van de Peelstraat, dicht bij de kruising met de Groeneweg. Het huis stond precies tussen de huidige adressen Amer 28 en 40, iets dichter bij 28 dan bij 40.[1]

Rond 1933 verkochten Antonius en Antonetta Rooijakkers, landbouwers te Deurne, het perceel bouwland D 126, genaamd de Reek, aan Adriaan Huizing.[2] Huizing liet hierop in 1933 een huis bouwen. Rond 1937 vond er een bijbouw plaats, alsmede een vereniging met de aangrenzende strookkavels, voorheen D 124 en D 125. Daarbij kreeg het perceel de aanduiding D 2199, bij de Ruilverkaveling "Deurne" rond 1948 gewijzigd in L 73.[3]

Huizing verkocht huis en land, 55 are groot, rond 1949 aan zijn zoon Pietje Huizing, die het op zijn beurt rond 1959 weer doorverkocht. Het had in 1955 de adresaanduiding Peelstraat 11 gekregen. Huizing woonde er zelf, maar ook zijn moeder was er blijven wonen.[4] De laatste particuliere eigenaar was Jan Kerstens, die er tussen 1958 en 1964 met zijn gezin woonde. Rond 1966 verkocht hij het perceel met het huis aan de gemeente Deurne, en verhuisde daarop zelf naar de boerderij Zeilbergsestraat 102 op de hoek met de Kulertseweg.[5]

Laatste bewoners tot ver in de jaren 70 - als huurders van de gemeente - waren Toon van Dinter met zijn vrouw Truus van Meijl en hun gezin van acht kinderen.[6]. De gemeente Deurne verkocht rond 1974 grote delen van het perceel om het huis. Op het nieuwe bouwterrein L 2350 was rond 1974 het oude huis vermoedelijk al gesloopt.[7]

Bronnen, noten en/of referenties
  1. De vroegere kruising Groeneweg-Peelstraat ligt tussen het huidige kunstwerk en de Deltasingel in.
  2. Dienstjaar 1934; kadastrale leggers Deurne, reeks 3, artikel 3977
  3. Dienstjaar 1935; kadastrale leggers Deurne, reeks 3 en 4, artikel 3455
  4. Dienstjaren 1950 en 1960; kadastrale leggers Deurne, reeks 5, artikel 7915
  5. Dienstjaar 1967; kadastrale leggers Deurne, reeks 5, artikel 9452
  6. Mededeling van mevrouw Puts-van Dinter uit Venray. Voordat het gezin Van Dinther-van Meijl naar de Peelstraat kwam, woonde het achtereenvolgens aan de Zeilbergseweg (waar later Relou woonde) en de Liesselseweg. Volgens haar zeggen zou de familie er tot 1979 gewoond hebben, maar een kaartje uit dj. 1975 geeft het huis al als afgebroken weer.
  7. Dienstjaar 1975; kadastrale leggers Deurne, reeks 5, artikel 134, regel 10076; kadastrale hulpkaartjes Deurne, sectie L, nummer 299