U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Pluimveehoudervereniging Het Nuthoen

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Bestuur en enkele leden van pluimveehoudervereniging Het Nuthoen tijdens een uitstapje naar Brussel in België. Vlnr: Jan van den Akker, NN, Giliom Keijzers, Jan van den Heuvel, Henrie Geelen (achterste rij), NN, Lambertus Janssen en 4 x NN.
foto collectie mevr. Koppens-Geelen
Medailles die Jozef Mutsaers won bij 't Nuthoen.
foto collectie André Mutsaers

Pluimveehoudervereniging Het Nuthoen vanaf 1925 actief in Deurne.


Er was in de jaren 1920 nog geen sprake van grootschalige pluimveehouderij in Deurne, maar de oprichting van deze pluimveehoudersvereniging was een teken dat de belangstelling voor deze agrarisch sector toenam, niet alleen bij de boeren, maar ook bij de burgers die hobbymatig en/of voor eigen gebruik kippen hielden. Een nuthoen is volgens het woordenboek een kip die wordt gefokt voor de productie van het vlees of van de eieren; vleeskip; legkip.

De oprichters van de vereniging, formeel gebeurde dat op 7 maart 1925, waren de heren Van den Boomen, Van Baars, Schiks en Antonius (Toontje) van den Heuvel, schoenmaker aan de Schoolstraat,. Een van de eerste leden was Hendrikus Geelen, hij vestigde zich in 1920 in de Zeilberg in boerderij de Trienenberg waar hij kippen ging houden. Er waren toen nog weinig boeren die op grote schaal kippen hielden. Na enige jaren begon hij zelfs met een kuikenbroederij. Toen hij succesvol bleek, gingen meer boeren in onze gemeente zijn voorbeeld volgen.


De ledenvergaderingen werden steeds gehouden in café Van Baars.[1]

Op zondag 12 december 1926 bezochten de leden per bus een grote pluimveetentoonstelling in Roermond. Daarvan werd in de krant een uitgebreid verslag gegeven.[2]

Op zaterdag 5 en zondag 6 februari 1927, twee jaar na de oprichting, organiseerde Het Nuthoen in samenwerking met postduivenvereniging De Luchtbode haar eerste tentoonstelling die plaatsvond in café A. van Baars. In 1928 en 1929 waren er tentoonstellingen in de zaal van het patronaat Rust Roest aan de Kruisstraat. In 1928 werden daarbij broedmachines geëxposeerd. Ook de expositie van 1929 was een gezamenlijk project met De Luchtbode. Aan de tentoonstelling van 4 tot en met 6 januari 1930, die druk werd bezocht, werkte tevens de Deurnese middenstand mee. In 1931 organiseerde Het Nuthoen geen eigen tentoonstelling maar nam wel deel aan de Landbouwdagen, die op 3, 4 en 5 oktober van dat jaar werden gehouden.[3]

In 1933 werd een excursie naar Barneveld gehouden. Latere reisbestemmingen waren Amsterdam en Antwerpen. Op haar hoogtepunt in 1929 had de vereniging 74 leden. In de loop van de jaren nam het ledental gestaag af en werd bij de ledenvergaderingen de vraag naar welke bestemming het jaarlijkse uitstapje gemaakt zou worden belangrijker dan wel en wee der kippen. Waarschijnlijk stierf de vereniging dan ook nog voor het begin van de Tweede Wereldoorlog een zachte dood.

Opvallend is dat, naast wat rijkere boeren zoals Geelen, Weren, De Martines, Van Kampen en Van den Heuvel het vooral middenstanders en notabelen waren die lid van deze vereniging waren. De schoenfabrikant Harrie Verhoeven was tenminste vanaf november 1927 tot 1937 voorzitter en de Vlierdense schoolmeester Piet Jacobs was tot 1930 secretaris. Het secretariaat werd toen overgenomen door Louis Berkers. Van de Deurnese notabelen waren onder meer industrieel Johan Lohe, stationschef Petrus Corbesir, burgemeester Jan Casper van Beek, bakker Johan Verwijst, directeur van de landbouwschool Gerard van Oss, handelsreiziger Willem Peijnenburg en koopman Joseph Mutsaers lid.

Bestuur Het Nuthoen
periode bestuurslid bestuursfunctie
onbekend dierenarts Van den Akker
onbekend Guillaume Keijzers
voor 1927-1930 Piet Jacobs secretaris
voor 1927-1935 Louis Berkers secretaris 1930-1933
onbekend-1931 Gerard van Oss technisch adviseur
voor 1927-na 1938 Harrie Verhoeven voorzitter
onbekend-1936 Peer Goossens vanaf 1933-1936 secretaris
1933-1937 Jan van den Heuvel
1933-1937 Henrie Geelen secretaris vanaf 1936
1935-1937 Bert Janssen penningmeester
1934-1937 Frans Schreurs technich adviseur
1935-1937 Tinus Hendriks
Bronnen, noten en/of referenties
  • In november 2023 verwierf heemkundekring H.N. Ouwerling door bemiddeling van Masja Roggekamp de oprichtingsstatuten, het notulenboek over de periode 29 november 1927 tot 14 januari 1938 en een aantal losse stukken met betrekking tot pluimveevereniging Het Nuthoen.

  1. In de notulen is sprake van café A. van Baars, waarschijnlijk is daarmee bedoeld het café van medeoprichter Antoon van Baars, het tegenwoordige café De Sleutel aan de Stationsstraat 8.
  2. Zie Delpher De Zuid-Willemsvaart van 15 december 1926
  3. Zie Delpher: De Zuid-Willemsvaart van 6 oktober 1931