U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Sint-Maria Mulo

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Na 1959 werd het gebouw uitgebouwd met vijf nieuwe lokalen.
Foto: collectie Ton Hartjens.
Klassenfoto uit 1955.
foto collectie Ton Hartjens.
Klassenfoto 1967 bij de heer Ummels.
Foto: collectie familie Motké.
Optreden van de tweede klas in het Patronaatgebouw Rust Roest. De foto is gemaakt ter gelegenheid van het jubileum van juffrouw Loonen, gevierd op 3 en 4 mei 1968.
foto: collectie familie Motké.

De Sint-Maria Mulo was een in 1943 opgerichte Ulo voor meisjes onder leiding van de zusters Franciscanessen.


Geschiedenis[bewerken | brontekst bewerken]

Na de oprichting van Ulo voor de jongens vroeg men zich af of een dergelijke school ook voor meisjes mogelijk zou zijn. Meisjes moesten toch ook in hun eigen woonplaats dit soort onderwijs kunnen volgen!

Stuitend op zeer veel moeilijkheden moest Pastoor Roes zijn ideaal prijsgeven. Wat de problemen waren en wie ze veroorzaakte(n) is niet beschreven in het eerste archiefschrift van de zusters van Liefde te Veghel. Deze zusters hadden de Lagere School aan de Visser onder hun hoede en nu was hen gevraagd om ook aan de mogelijke nieuwe Ulo-school het onderwijs te gaan verzorgen.

Maar de eenmaal gezaaide korrel schoot toch uit, al werd de droom pas werkelijkheid onder de opvolger van Roes, pastoor Witlox. Dankzij de volledige medewerking van de rijksinspecteur en van het gemeentebestuur van Deurne was de U.L.O.-school voor meisjes per 1 september 1943 officieel een feit.

Bestuur[bewerken | brontekst bewerken]

De school kwam onder bestuur van het "Zedelijk Lichaam" van de Zusters van Liefde te Veghel. Als hoofd werd benoemd zuster Imelda (van Grootel) en als "onderwijzeres van Bijstand" mejuffrouw Nelly Loonen, die al meerdere jaren werkzaam was geweest bij het gewoon lager onderwijs.

De vlotte medewerking van de gemeente Deurne bij het stichten van de meisjes-Mulo heeft mogelijk te maken gehad met de komst van een nieuwe burgemeester Lambooij. De nieuwe school ging op 10 september 1943 daadwerkelijk van start met twee klassen, die in twee lokalen van de bewaarschool (een kleuterschool) aan de Visser onderdak kregen.

Leerlingenverloop[bewerken | brontekst bewerken]

Er waren 34 leerlingen en met een gezongen H. Mis in de parochiekerk werd Gods zegen over de nieuwe school afgesmeekt. Tijdens deze dienst, waarbij zowel de kerkelijke als de wereldlijke overheid aanwezig was, hield pastoor Witlox een toespraak. Hierin wees hij vooral op de ondervonden steun van de burgemeester en die van het moederhuis van de zusters te Veghel de oprichting.

In september 1944 kwam er een derde klas bij, ook al waren de schoollokalen door de Duitsers in beslag genomen. Men kon echter terecht in de landbouwschool aan de Heuvelstraat. Het was de tijd van de bevrijding van Zuid-Nederland; de geallieerden rukten op in de Peel. De ouders durfden hun kinderen niet meer naar school te sturen vanwege het drukke verkeer van vluchtende Duitsers, naderende geallieerden en het gevaar vanuit de lucht. Het onderwijs werd stopgezet en lag stil tot maart 1945. Tot die tijd waren alle lokalen bezet door de Engelsen, die de Duitsers verdreven hadden.

In maart 1945 werden twee lokalen in Sancta Maria voor onderwijs aangewezen, terwijl het derde klasje in de spreekkamer of in een bijgebouwtje van de lagere school de leerstof aangeboden kreeg. De school groeide door en in september 1945 kwam er een vierde lokaal bij in het bovenzaaltje van Sancta Maria.

Op 13 juli 1946 slaagden alle acht kandidaten te Blerick met schitterende cijfers voor hun examen. Zij werden geëxamineerd in de volgende vakken: Godsdienst, Nederlandse Taal, Frans, Duits, Engels, Natuurkunde, Boekhouden, Handelsrekenen, Aardrijkskunde, Geschiedenis en Schrijven. Naast de gewone, dagelijkse vakken werd in heel veel gevallen nog het Middenstandsdiploma behaald.

Rapportboekje Sint-Mariaschool Mulo voor meisjes 1954.
Rapportboekje Sint-Mariaschool Mulo voor meisjes 1954.  
Rapportboekje Mariaschool U.L.O. voor meisjes 1966. Foto's: collectie familie Koolen
Rapportboekje Mariaschool U.L.O. voor meisjes 1966. Foto's: collectie familie Koolen 

Nieuw schoolgebouw[bewerken | brontekst bewerken]

De vergunning voor de bouw van een vijf-klassig schoolgebouw voor de meisjes Ulo (Sint-Maria Mulo) werd in 1954 verstrekt en verrees aan de Kruisstraat 28, tegenover huize St. Joseph aan de Kruisstraat. Architect: Van Halteren, aannemer Lutters en Zn. Zie foto: 13.181

De nieuwe school was al spoedig te klein, zodat al in 1959 tijdelijk onderdak gezocht werd in de Levensschool aan de Muggenhoek: "De Schuur" in het dagelijks spraakgebruik. Uitbreiding kon niet uitblijven. Deze kwam er dan ook en ze werd gerealiseerd in de vorm van enkele noodlokalen op de speelplaats achter de school. Wat later werd het geheel gecompleteerd door een vergroting van het schoolgebouw zelf met de aanbouw van nog eens vijf nieuwe lokalen.

Na de fusie met de jongens Ulo (Sint-Henricus Ulo) in 1969 kwam dit gebouw met tien lokalen vrij en werd het vanaf dat moment onderdeel van het gebouwencomplex van huishoudschool Sancta Maria. Het gebouw stond daarna nog jaren bekend onder de naam "De Trip". In 1975 werd er een verbindingsgang aangelegd tussen De Trip en het hoofdgebouw om leerlingen tijdens leswisselingen te beschermen tegen regen en kou.

Bronnen, noten en/of referenties