U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

VVV Deurne

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
(Doorverwezen vanaf VVV-kantoor)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
VVV Logo.svg
VVV bord op de markt december 1965
folder VVV.

VVV Deurne had in de jaren dat het toerisme tot leven kwam nog geen eigen streek-VVV. Een eerste plaatselijke "vereniging voor vreemdelingen verkeer" heeft, sedert haar oprichting in 1942, een kwijnend bestaan geleid!


De 3 letters V staan voor Vereniging voor VreemdelingenVerkeer (VVV) en is een organisatie in Nederland (en Vlaanderen) waarin plaatselijke of regionale recreatiebedrijven en -instanties samenwerken teneinde het toerisme te bevorderen.

Eerste actieve VVV[bewerken | brontekst bewerken]

Op 8 juni 1954 werd op initiatief van de Deurnese middenstand een werkcomité samengesteld bestaande uit Caspar Peerbooms, Jan Verstraelen en Theo Berendsen.

Zij hielden zich bezig met de samenstelling van een bestuur voor de opgerichte VVV-afdeling. In alle kerkdorpen werd toen een propaganda-avond voor belangstellenden gehouden en daarna een algemene vergadering in de zaal van Bio Vink, waar verschillende propagandafilms gedraaid werden.

Op voorstel van het comité werd een voorlopig bestuur gekozen waarin alle kerkdorpen gelijkwaardig vertegenwoordigd zouden zijn, maar uit de oude parochie wilde niemand toetreden.

Er werden statuten ontworpen, waarna het voorlopig bestuur en bloc aftrad om een nieuw bestuur te laten kiezen op legale basis.

Het dagelijks bestuur bestond uit vijf leden, namelijk Theo Berendsen (oude parochie), Bernard van Baars (Zeilberg), Nol van Heugten (St.-Jozef), A. Timmermans (Vlierden) en Eijsbouts, die later vervangen werd door de heer Boots.
De overige kerkdorpen hadden elk een lid in het aanvullend bestuur, namelijk Manders (Walsberg), Manders (Neerkant), Van Rijswijk (Liessel) en De Feyter (Neerkant-Helenaveen).
Het dagelijks bestuur vergaderde om de 2 à 3 weken. En 3 tot 4 keer per jaar was er een vergadering van het voltallige bestuur, dat dus representatief was voor de hele gemeente.

Het centrum van activiteiten was bij aanvang de oude parochie. Van de 30 leden bij begin steeg het aantal leden van VVV Deurne tot ongeveer 110 personen.

Ook waren er nog niet-lid-begunstigers. Het eerste jaar kon de VVV-afdeling slechts gebruik maken van de contributiegelden (3 gulden per lid). Later kreeg zij een gemeentesubsidie van 1000 gulden.

In het eerste bestaansjaar gaf de Deurnese VVV een fleurige folder uit over Deurne, het hart van de Peel, in een oplage van 10.000 exemplaren. In de late nazomer maakte een amateurfotograaf - in opdracht van de vereniging - een 60-tal foto's van bezienswaardigheden in Deurne. Deze dienden voor de vorming van een archief, waarop belangstellenden altijd een beroep konden doen. Vier van deze foto’s werden in tien verschillende treinstellen van de Nederlandse Spoorwegen aangebracht zodat meerdere Deurnese plekjes in geheel Nederland bekend werden.

Ook werden in drie landelijke dagbladen van verschillende richting vakantieadvertenties geplaatst. Het VVV-kantoor, waar men allerlei informaties betreffende de gehele gemeente kon krijgen, was aanvankelijk ondergebracht in het emigratiebureau van Ruys & Co in de Stationsstraat.

Piet Boots werd rond 1956 voorzitter van de nieuw op te richten plaatselijke VVV in Deurne

Stationschef Leo van Ooij was jarenlang het aanspreekpunt omdat de folders in het station lagen. Later werd hij de voorzitter.

Activiteiten[bewerken | brontekst bewerken]

Peter Vink spande zich in de jaren '60 van de vorige eeuw in, samen met Jan Lichteveld, om in Deurne een eigen VVV-kantoor te krijgen.

Op 28 mei 1963 schreef hij in een column van de Helmondse Courant in Dit Deurne van ons onder meer dit.

Ik bedenk opeens hoezeer onze markt gediend zou zijn met een kleine, maar handige kiosk van de VVV in de buurt van de bushaltes. Ik zou alle dorpen in de Peel op een druk punt voorzien van hetzelfde, bemande huisje, zodat de vreemdelingen aanstonds zien wáár zij terecht kunnen voor inlichtingen over verblijf, tochten, en bezienswaardigheden en adressen. Want wie komt er nog toe om zijn weg te zoeken tot aan het loket van de bode op het gemeentehuis? Voorlopig zal men nog de kasteleins rond de Markt tot vraagbaak nemen. En als de VVV nu eens met deze hulpkrachten rond de tafel ging zitten om een vaste lijn te trekken in de diensten die wij kunnen verlenen?

Organisatie[bewerken | brontekst bewerken]

Op 31 mei 1990 organiseerde de VVV het kerkepad van het NCRV-programma dat voor het veertiende achtereenvolgende jaar werd gehouden. Zowel de Nederlands-Hervormde Kerk Deurne-centrum aan de Helmondseweg 5 als de Sint-Willibrorduskerk (Deurne) waren in dit programma opgenomen dat de titel Schatkamers van de Peel kreeg.

Een belangrijke bijdrage leverde ook Joep Coppens. Samen met de VVV Deurne en de Stichting Deurne Promotion werkte hij aan een monumenten- en historische route door Deurne

Op 29 maart 1997 opende het VVV S-kantoor (synoniem voor klein) in Deurne op het adres Markt 2.

De gemeente ging in 1998 akkoord met het voorstel tot een bijdrage van 50.000 gulden aan de liquidatie van de Streek-VVV Peelland.

In 2000 besloten de VVV's van Helmond, Mierlo, Asten, Someren, Deurne, Gemert-Bakel en Laarbeek nauwer te gaan samenwerken. Ze dienden bij de ANVV, de landelijke organisatie van VVV's, het verzoek in om erkend te worden als Regio VVV De Peel.
Het was de bedoeling dat de drie Regio VVV's na een aantal jaren gingen fuseren tot één VVV voor heel Zuidoost-Brabant. Voor een directe overgang naar één VVV Zuidoost-Brabant voelden sommige lokale VVV's niet veel. Ze vreesden te worden ondergesneeuwd door de grotere broers. Daarom koos men ervoor deze overgang in twee stappen te doen. Eerst moesten de drie zelfstandige, regionale VVV's van de grond komen. Die zouden dan zo'n drie jaar eventueel samensmelten tot de beoogde grote regio VVV.

Stichting Deurne Promotion hield zich sinds de oprichting vooral bezig met het oprichten van een eigen VVV-kantoor.

Kantoorruimte[bewerken | brontekst bewerken]

Het VVV-kantoor van Deurne was vele jaren gevestigd in boekhandel Berkers.

Uit het jaarverslag van 1998 van de VVV Deurne bleek dat deze vereniging in het eerste jaar van haar bestaan de behoefte en het nut van een eigen VVV kantoor overduidelijk had bewezen, mevrouw Conny Hikspoors was in dat jaar hoofd van VVV Deurne.

Op woensdag 7 oktober 2009 werd in de bibliotheek aan de Markt 14 het VVV Uitpunt geopend. Met de verhuizing van VVV Deurne naar de bibliotheek ontstond één loket op het gebied van vrije tijd, cultuur, sport en toerisme en recreatie. Inwoners, toeristen en organisaties kunnen er informatie krijgen, evenementen aanmelden en toegangskaarten afhalen voor activiteiten in o.a. het Cultuurcentrum Martien van Doorne.

In het Dorps Service Centrum aan de Oude Peelstraat 5 in Helenaveen was tot 2014 een dependance gevestigd. Later werden de sociaal maatschappelijke functies samengevoegd en vestigden zij zich onder één dak bij Peelbascule.

In 2017 werd de VVV verplaatst naar de hal van het gemeentehuis hierdoor werden zij afhankelijk van de openingstijden van dit gebouw en kon men er niet meer op zaterdag terecht. In 2018 bleek dat terugkeer naar Markt 14 niet tot de mogelijkheden hoorde. De verplichte sluiting tijdens de eerste coronagolf benutte VVV Deurne om hun nieuwe locatie aan Kerkstraat 2c te verbouwen en in te richten. Op vrijdag 5 juni 2020 werd voor de eerste keer geopend voor bezoek. Naast informatie en producten worden bezoekers met attributen, beelden en tekst geïnspireerd om kennis te gaan maken met bijzondere Deurnese locaties en hun verhalen.

Augmented Reality[bewerken | brontekst bewerken]

Heemkundekring H.N. Ouwerling initieerde in 2010 de online historische encyclopedie DeurneWiki. Op initiatief van het VVV UITpunt Deurne en de gemeente Deurne, werd die encyclopedie met financiële steun van Interreg IV, met een “Augmented Reality” module uitgebreid.

De nieuwe functionaliteit kreeg de naam DeurneWiki TR Plekke en is sinds 7 februari 2011 operationeel. Met DeurneWiki TR Plekke beschikt u over een virtuele begeleider en is informatie, met name over de monumenten in de gemeente Deurne voor toeristen, recreanten en andere geïnteresseerden, ter plekke voorhanden.

QR-code[bewerken | brontekst bewerken]

Naast Augmented Reality heeft het VVV UITpunt Deurne op circa 100 toeristisch interessante plaatsen in de gemeente Deurne een QR-code geplaatst . Door deze QR-code te scannen met je smartphone of tablet, kom je direct bij de informatie op de website van DeurneWiki.

Geen Deurnes Dingeske[bewerken | brontekst bewerken]

In november 2002 vierde VVV Deurne in de hal van het gemeentehuis zijn vijfjarig bestaan waar de winnaar van de enige maanden geleden uitgeschreven prijsvraag: 'Deurnes Dingeske' bekend gemaakt zou worden. Het Deurnes dingeske zou een kleinood moeten zijn waarin de identiteit van Deurne vervat is.
Beroepskracht Conny Heldens van de Deurnese VVV moest de ruim 100 aanwezigen echter teleurstellen, want een echt Deurnes Dingeske zat er volgens de vierkoppige jury niet bij de ongeveer twintig inzendingen.

Wethouder Peter Maas opende deze bijeenkomst, waarbij hij de 21 medewerkers - vrijwilligers beroepskrachten en bestuur - van de vijfjarige VVV in de bloemetjes zette. De vriendenkring Ons Deurne deed dit ook, waarna de voorzitter van de VVV, Jos Schijven, in zijn toespraak vooruitkeek en een balletje opgooide over een golfbaan, de gemeente Deurne adviseerde om de fusie van de streek VVV's te ondersteunen en pleitte vurig voor meer ruimte voor het VVV kantoor dat op dat moment op het adres Markt 2 slechts een krappe 20 vierkante meter ter beschikking had.

In 2011 maakte Henk Goorts een promotiefilm voor het VVV Uitpunt Deurne.

Externe link[bewerken | brontekst bewerken]

Bronnen, noten en/of referenties
  • "De V.V.V. te Deurne”, Deurnesche Courant, vrijdag 12 april 1946, voorpagina
  • "De V.V.V. ”, Deurnesche Courant, vrijdag 19 april 1946, voorpagina