U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Wit-Gele Kruis Liessel

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Versie door Cor S (overleg | bijdragen) op 18 jul 2023 om 19:10
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Rechts van de noodwinkel van Hannes Hoeben was het tijdelijke gebouw van het Wit-Gele Kruis van Liessel.
Foto collectie Johan Engels
Wit-Gele Kruisgebouw aan de Hoofdstraat in 1958 in gebruik genomen
Foto collectie: Harrie Martens LHE

De oprichting van het Wit-Gele Kruis Liessel vond plaats op 31 juli 1931.

De vereniging telde al spoedig 290 leden. Pastoor Jaspers was de grote promotor van het ontstaan van deze vereniging.

De ziekenverzorging, het hoofddoel van de nieuwe instelling, werd toevertrouwd aan de missiezusters van Asten, van welke orde verscheidene zusters als wijkverpleegster in Liessel gewerkt hebben. De zusters van het Sint-Antoniusklooster stelden ruimte beschikbaar voor het consultatiebureau. Per fiets door weer en wind werden dagelijks de patiënten thuis bezocht. In september 1949 werd het zware werk van de zusters belangrijk verlicht, toen het bestuur overging tot aanschaf van een dienstauto.

In 1954 werd in de nabijheid van de meisjesschool een grotere ruimte gehuurd. Deze verbetering werd door het bestuur niet als een definitieve oplossing van het ruimteprobleem gezien, maar als een aanvaardbaar middel om de tijd te overbruggen die nodig zou zijn voor het stichten van een eigen nieuw modern gebouw. In vier jaren tijd waren deze plannen verwezenlijkt en op 1 juni 1958 kon het nieuwe wijkgebouw ingezegend en in gebruik genomen worden.

Met ingang van 1 september 1959 zagen de missiezusters van Asten zich genoodzaakt hun dienstverlening aan Liessel te beëindigen. Het werk werd voortgezet door de lekezuster mej. M.C.E. van Heukelom, die sindsdien met gelijke zorg haar taak verrichtte.

Het eerste bestuur was als volgt samengesteld:

Kapelaan Van Teeffelen werd aangesteld tot geestelijk adviseur.

Medio augustus 1976 was de samenstelling van het bestuur:

Verder waren betrokken: wijkverpleegkundige Van Heukelom; huisarts Oomen, medisch adviseur; pastoor Pigmans, geestelijk adviseur.
De vereniging telde toen ongeveer 750 leden (gezinshoofden), wat inhield dat nagenoeg alle inwoners van Liessel bij de vereniging waren aangesloten.

Bestuursleden van de vereniging waren in de loop der tijd verder onder meer:

Ieder jaar werd in het parochiehuis (vanaf 1976 in Gemeenschapshuis De Kastanje) een jaarvergadering gehouden, waarin door middel van de jaarverslagen verantwoording werd afgelegd aan de leden.

Per 1 januari 1981 maakte afdeling Liessel deel uit van de Kruisinstelling Deurne-Bakel. Een wijziging in de financiering vanuit de AWBZ was de reden voor de fusie. De taak van het bestuur bestond nog uit het innen van de contributies en inleggelden, toezicht op het functioneren van de wijkverpleging, onderhoud van het wijkgebouw en het stimuleren van activiteiten op het gebied van de gezondheidszorg.

In 1982 werd de zelfstandige vereniging in Liessel opgeheven en werd de afdeling onderdeel van de Regionale Kruisvereniging Peelland. In Liessel bleef een eigen bestuur actief om lopende zaken te behandelen. De laatste samenstelling van dit bestuur was: Jos Joosten (voorzitter), Hennie Timmermans - van Nisterdael (secretaris) en Toos Verberne.

Nadat in 1997 het wijkgebouw werd gesloten is nog een rechtszaak aangespannen om vanuit AWBZ een vergoeding te krijgen voor het gebouw. Die rechtszaak werd gewonnen. De vergoeding is ten dele gebruikt voor een investering in De Nieuwe Erve voor automatische toegangsdeuren. Het restant is later ondergebracht in Stichting Het Vervolg.