U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Maria Gorettischool in Liessel

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Leerlingen omstreeks 1932.
Vglo-leerlingen van de Maria Gorettischool in Liessel in 1954
foto collectie familie Kusters-Boots
Vglo-leerlingen van de Maria Goretti school in Liessel rond 1958.
Het schoolgebouw van de Maria Gorettischool in Liessel hier in gebruik als basisschool.
Het personeel van Maria Gorettischool in Liessel.
De gevelsteen die op 23 april 1953 is gebruikt als 'eerste steen' bij de bouw van twee nieuwe leslokalen.

De Maria Gorettischool was een lagere school voor meisjes in Liessel. De school stond op het adres Hoofdstraat 69.


De geschiedenis van de school begint in 1893. In dat jaar werd een afzonderlijke school gesticht voor meisjes, de rooms-katholieke meisjesschool van Liessel, door vier religieuzen van de zusters van de Choorstraat uit Den Bosch. Het nieuwe schoolgebouw kwam naast het Sint-Antoniusklooster.

Liessel had in die tijd al een schooltje; zie openbaar lager onderwijs in Liessel en de ontwikkeling van het lager onderwijs in Liessel.

Tot 1 oktober 1930 kende de school het adres E.75, daarna werd het L.206, na de huisnummerwijziging van 1950-1955 werd het Hoofdstraat 20 en vanaf 1 april 1967 was het adres van de school Hoofdstraat 69.

Deze school had in de loop der tijd de namen: vanaf 1893 Rooms-Katholieke Meisjesschool, vanaf 1952 Maria Gorettischool en vanaf 1985, na de nieuwbouw van 1978, basisschool De Zonnebloem. De Maria Gorettischool werd vaak kortweg de Mariaschool genoemd.

Bij het begin was het aantal leerlingen 83 en het schoolgeld bedroeg 25 cent per maand per leerling. Als hoofd van de katholieke meisjesschool werd zuster Ignatia benoemd. Het kleuteronderwijs, destijds nog onder de noemer bewaarschool, werd in hetzelfde gebouw in 1894 gestart met 38 leerlingen. In de jaren 1930 stonden de kleuters onder het streng toezien van zuster Anastasia, met hulp van een jonge dame Cisca genaamd.

In 1910/1911 vond een eerste uitbreiding van de school plaats met een dubbel leslokaal en werd de speelplaats verlengd en van een ijzeren omheining voorzien. Door het aanbrengen van schuifdeuren tussen twee lokalen werd tevens een ruimte gecreëerd voor het houden van vergaderingen door plaatselijke verenigingen.

In het najaar van 1944 werd de school door oorlogsgeweld nagenoeg geheel vernield. Het in de loop van 1945 van oorlogsschade herstelde café Veltmans werd als noodschool ingericht, waarin de drie hoogste klassen een voorlopig onderdak vonden. In september 1946 kon de gerestaureerde school weer betrokken worden. Ook het onderdak in het klooster voor het kleuteronderwijs ging tijdelijk verloren. In 1945 werd een deel van het pakhuis van de Boerenbond tot noodlokaal ingericht. Nadien nam men weer intrek in de inmiddels herstelde school.

In 1950 werd de meisjesschool met twee leslokalen uitgebreid.

Na een verbouwing in 1952 ging de meisjesschool Maria Gorettischool heten, voor lager onderwijs aan meisjes. Die verbouwing was nodig voor het voortgezet lager onderwijs (vglo). De vglo-afdeling verzorgde praktisch huishoudelijk onderwijs voor meisjes van dertien tot vijftien jaar, de zevende en achtste klas en was aanvankelijk één geheel met de gewone lagere meisjesschool. In 1954 kreeg de vglo-school twee afzonderlijke leslokalen achter de lagere meisjesschool. Door het in werking treden van de Mammoetwet werd de vglo-school in 1966 beëindigd en waren de leerplichtige meisjes die zich wilden bekwamen in de huishoudkunde aangewezen op de huishoudschool Sancta Maria in Deurne.

De Maria Gorettischool werd afgebroken en vervangen door een nieuwe school die in 1978 in gebruik is genomen. De nieuwe naam van die school, De Zonnebloem, is in 1985 ontstaan.

Aanvankelijk, in 1893, waren er twee religieuze leerkrachten aan de school verbonden. In 1936 was dit aantal toegenomen tot vijf. Kenmerkend voor de congregatie Zusters van de Choorstraat was een regelmatige wisseling van standplaats. Als gevolg hiervan telde de meisjesschool van 1893 tot 1947 liefst twaalf hoofden van de school. Na de komst op 1 september 1947 van Zuster Marie Elise als schoolhoofd werd een traditie doorbroken. Zij ging een lange ambtstermijn tegemoet.

Zuster Marie-Elise was van 1960 tot 1966 het hoofd van de vglo-school. Daarna keerde zij weer terug als hoofd van de meisjesschool. Gedurende de tussenperiode was zuster Casimira hoofd van de meisjesschool.

Toen zuster Marie-Elise in 1974 met pensioen ging, werd Antoon Luijkx per 1 augustus 1974 als eerste leek benoemd tot hoofd van de Mariaschool. Daarvoor was hij onderwijzer op de jongensschool.