U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Helmondsingel 42

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Op het adres Helmondsingel 42, gelegen in het Zandbos iets verder richting Rakt dan de witte boswachterswoning, stond tot medio 1970 een Wehrmachtshuisje.


Op 17 juli 1942 maakte burgemeester Lambooij van Deurne als hoofd der politie het navolgende, in de Duitse en Nederlandse taal, publiekelijk bekend:

De burgemeester der gemeente Deurne, in overweging nemende dat de woning nabij de schijnwerperstelling bij "het Zandbosch" hem door de betreffende Duitsche autoriteiten formeel is overgedragen en door politiezorg dient te worden bewaakt; gelast aan den heer P.J. van Hoek, zoon van den opzichter der gemeentelijke bosschen, voormeld perceel tot nader order onder zijn algeheele verantwoordelijkheid te bewaken, met dien verstande, dat deze bewaking kan worden verricht door het betreffende perceel te bewonen. [1]

Na de Tweede Wereldoorlog was er in Deurne sprake van een grote woningnood en is dit Wehrmachtshuisje door het toenmalige Woningbedrijf van de gemeente Deurne in haar woningbestand opgenomen en verhuurd. Naar verluid was Johannes Hendricus van Kessel (1926-1972) ook een van de latere bewoners op dit adres.

Tineke Segers die van 1960 tot 1970 op wachtpost 27 woonde weet nog dat er op het huisje de navolgende tekst stond: “God heeft U de vrede gegeven, bewaar hem”. In genoemde periode kwam de toenmalige bewoonster van het Wehrmachtshuisje ook regelmatig bij wachtpost 27 op bezoek. Ze had zich daar voorgesteld als mevrouw A. Barten-Lemmens en als vrouw van een ambtenaar. Velen in Deurne kende haar echter onder de naam juffrouw Kip. Dat de weduwe Barten wist dat ze zo genoemd werd bleek uit de briefjes die de huurophaler van het Gemeentelijk Woningbedrijf regelmatig op de voordeur aantrof met de tekst: “De kip is naar de haan”. Het oorspronkelijke adres was Zandbos C.26b, dat werd Zandbosweg C.26b, dit adres kreeg later het huisnummer 42 en na de aanleg van de Helmondsingel werd het adres gewijzigd in Helmondsingel 42.

Het wehrmachtshuisje was in 1962 nog een van de 7 percelen in het verzorgingsgebied van het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf dat niet op haar elektriciteitsnet was aangesloten.

Bronnen, noten en/of referenties
  1. 17-7-1942 Nieuw adm. arch. Deurne toeg.nr. A 3180 inv.nr. 60/24