U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Henricus Arnoldus Hubertus van Griensven (1853-1916)

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Henricus Arnoldus Hubertus van Griensven
Hein van Griensven.jpg
Persoonsinformatie
Volledige naam Henricus Arnoldus Hubertus van Griensven
Roepnaam Hein
Geboorteplaats Deurne
Geboortedatum 8 mei 1853
Overl.plaats Deurne
Overl.datum 19 november 1916
Partner(s) Johanna Maria Goossens (1859-1924)
Beroep(en) bakker, sigarenfabrikant, winkelier, herbergier
Stamboom.png Van Griensven

Henricus Arnoldus Hubertus (Hein) van Griensven (1853-1916) was bakker, woonde aanvankelijk aan de Stationsstraat op de hoek met de Heuvelstraat en was later sigarenfabrikant aan de Markt 5, waar later De Peelpoort, vervolgens Het Vervolg was en anno 2010 Hotel Restaurant Plein Vijf gevestigd is. Rond 1906 richtte hij er zijn Sigarenfabriek Van Griensven op.

Gezin[bewerken | brontekst bewerken]

Hij was het derde kind uit een gezin van negen kinderen van de smid en herbergier Johannis Theodorus van Griensven en Antonia Truijen (1824-1906).

Hij huwde op 33-jarige leeftijd op 15 mei 1886 in Deurne met Johanna Maria Goossens, (Deurne 6 oktober 1859 - Zonhoven (B) 22 februari 1924), dochter van Peeter Goossens (1819-1899) en Maria Josepha Truijen (1819-1897).

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:

  1. Johannes Theodorus (Jan), (Deurne 18 juni 1889 - Geldrop 19 december 1938). Hij huwde met Julia Vanwingh (1894-1951).
  2. levenloos geboren zoon, (Deurne 23 september 1892).
  3. Petrus Antonius Henricus, (Deurne 22 oktober 1893 - Eindhoven 22 april 1963). Hij huwde met Leopoldina Anna Maria Vancrabeekx (1892-1982).
  4. Antonius Franciscus Johannes, (Deurne 23 november 1895 - Eindhoven 24 september 1972). Hij huwde met Elisabeth Johanna Janssen (1903-1976).

Bakker en fabrikant[bewerken | brontekst bewerken]

Hein van Griensven verdiende aanvankelijk de kost als bakker in zijn bakkerij aan de Stationsstraat op de hoek met de Heuvelstraat, maar omdat hij steeds meer hinder kreeg van bakkersastma moest hij omzien naar een ander beroep en koos, samen met zijn zonen, dat van sigarenfabrikant. Zijn vrouw bleef de herberg en winkel runnen. Voor nadere bijzonderheden zie sigarenfabriek Van Griensven.

Brand 1888[bewerken | brontekst bewerken]

In de nacht van 31 augustus op 1 september 1888 brak brand uit in het woonhuis van de Hein van Griensven. Dankzij de brandweer verbrandde slechts het dak en de zolder. In de daarop volgende weken verkocht Hein een grote hoeveelheid huisraad, mogelijk samenhangend met de brand. De brand was voor hem mogelijk ook aanleiding tot een grondige verbouwing of nieuwbouw want in juni 1889 leende hij een som van 3000 gulden. Dat bedrag ontving hij ook toen hij in oktober van dat jaar zijn bakkerij "op den Bult" aan de Stationsstraat verkocht aan Hannes van Gerwen.

Brand 1910[bewerken | brontekst bewerken]

Op 21 april 1910 brak rond half vijf weer brand uit in de sigarenfabriek. Rond zeven uur was men den brand meester, maar men had niet kunnen verhinderen dat de fabriek helemaal afbrandde. Vermoedelijk was de brand weer op de drogerij ontstaan.[1]

Markt[bewerken | brontekst bewerken]

Met het geld van de opbrengst van zijn huis op de Bult en nog eens een lening van 3000 gulden in januari 1890 financierde hij waarschijnlijk zijn bedrijfsgebouwen aan de Markt, dat later bekend zouden worden als De Potdeksel en De Peelpoort, waar hij naast de bakkerij ook een winkel had waar de meest uiteenlopende artikelen verkocht werden. Na de komst van het postkantoor op de Markt noemde Hein van Griensven zijn café De La Poste. Vanaf donderdag 15 juni 1916 werd stroom geleverd aan de eerste aansluiting op het elektrische net en dit was het pand van de sigarenfabriek.

Beurs Peter van Grinsven[bewerken | brontekst bewerken]

In 1891 deed Hein van Griensven nog een vergeefse poging om in aanmerking tot komen voor het collatorschap van een eeuwenoude beurs, die in 1599 gesticht was door de Geffense priester Peter van Grinsven (1521-1589).

Peter begon zijn geestelijke carrière als kapelaan in Leuven bij pastoor Franciscus van der Velde uit Son. Deze pastoor werd in 1561, met de Latijnse naam ‘Sonnius’, de eerste bisschop van Den Bosch. Bij de benoeming van Sonnius vestigde ook Peter van Grinsven zich in deze stad en werd op 27 mei 1562 kanunnik van de Sint-Jan. Tevens was hij notaris in Den Bosch. Rien Wolfs vertelt over het testament van Peter het volgende: Bij testament stichtte hij 15 studiebeurzen, in de eerste plaats bedoeld voor de eigen familie, en meer in het bijzonder voor de nazaten van zijn oudere broer Peter Eijmberts van Griensven (ca 1520-na 30 augustus 1620). Voor het geval dat die geen beroep zouden doen op een beurs, had Peter van Grinsven een heel systeem uitgedacht om de beurzen toch toe te kennen.

De brief, gericht aan jonkheer Van der Does de Willebois te 's Hertogenbosch, waarin hij zijn rechten claimde, luidt als volgt:

Naar aanleiding der oproeping in de prov. Noord Brab. 's Bosch Courant naar naaste bloedverwanten van Peter van Griensven te Geffen overleden, vermeen ik een dier naasten bloedverwanten in zover die nog bestaan, te zijn. Ik ben bezig met een onderzoek naar die bloedverwantschap in te stellen, doch nog niet zo ver gevorderd om U H.W.G.H. zuiver bewijzen te kunnen toonen. Er heeft eene naamsverandering bij mijne familie plaats gehad zoals U H.W.G.H. in mijne naamteekening zult zien. Ik heb echter gevonden dat de uitgiften der studiebeurzen van den stichter Peter van Griensven vroeger geschieden door de eerw. heeren pastoors van Geffen en Den Dungen en wijl mijne voorouders van den Dungen geboortig zijn geweest, zoo veronderstel ik dat een en ander wel met elkander in verband kan staan, te meer daar vroeger door leden mijne familie gebruik is gemaakt van studiebeurzen. Ik zal mij zoveel mogelijk haasten met U H.W.G. H. het resultaat van mijn onderzoek kenbaar te maken. Ik ben nog in het bezit van een stempel met familiewapen, zou die soms kunnen dienen, zoo gelieve mij dit te berigten ik zal dan een afdruk overzenden. Ik heb de eer te zijn U dienaar H.A.H. van Griensven.

In januari1906 schreef Hein ook brieven voor de Stichting Peter van Grinsven naar de volgende collatoren: Pastoor Verberne te Geffen en Burgemeester Manders te Schijndel. Maar Hein van Griensven was geen afstammeling van deze Geffense tak van de familie van Gri(e)nsven en kon dus geen aanspraak maken op deze beurs. Bovendien was de beurs ‘Peter van Grinsven’ (100 gulden) bestemd voor ‘R.K. Studenden voor het Priesterschap’ . Heins zonen waren in die periode alleszins geen studenten aan het seminarie.

Beurs Hester van Griensven[bewerken | brontekst bewerken]

Gedeelte van een brief aan pastoor Joseph Smulders te Vierlingsbeek met betrekking tot beurs Hester van Griensven, beschikbaar gesteld door Toon Blux, een nazaat van de schrijver Hein van Griensven.

Hester van Griensven stichtte bij testament van 12 juni 1651 studiebeurzen tot behoeft van vijff studenten van mijnen geslachte. Hester, dochter van Rogier van Griensven uit ’s Hertogenbosch, bleef ongehuwd, waarmee een eind kwam aan deze tak van de familie. Hester ligt begraven in de Sint-Janskathedraal.

Haar testament is bijzonder omdat tegenwoordig nog steeds aanspraak gemaakt kan worden op haar nalatenschap in de vorm van studiebeurzen. Voorwaarde is wel dat men behoort tot het nageslacht van haar grootouders (Van Griensven, Van der Merendonck, Van Amerzoye of Geubels).

Op 17 februari 1906 vroeg Hein van Griensven steun voor de beurs van Hester van Griensven via een brief aan de Zeer Eerwaarde Heer Pastoor met de melding dat zijn stamboom tot 1687 bekend was met Johannis van Grinsven (1687-1765) uit Den Dungen als stamvader.

Verder dan dezen Johannis v Grinsven kunnen wij niet komen daar omstreeks 1650 de kerk te St-Michiels-Gestel is ingevallen en daarmee alle Trouw- en geboorteregisters zijn verloren geraakt”.

In diezelfde brief meldde Hein van Griensven ook dat hij voordien pastoor Verkuijlen uit Boekel een stamboom had gestuurd om in aanmerking te komen voor de ‘Beurs stichting Hester van Griensven’. In december 1905 had hij ook al had gereageerd op een oproep voor de beurs van Peter van Grinsven door een brief te richten aan pastoor Verberne te Geffen en burgemeester Manders te Schijndel.

Van Griensven viste ook voor de beurs van Hester van Griensven achter het net. Later stamboomonderzoek leerde echter dat Hein van Griensven waarschijnlijk recht had op de beurs van Hester van Griensven. Met name Claas Rutgers van Griensvenne (gehuwd met Aleijt van Doerne) was de betovergrootvader van Hester van Griensven en had ook Hein van Griensven als rechtstreekse afstammeling (voorouder in de 11de generatie). En zo bleek de bakker/sigarenfabrikant uit Deurne toch uit een belangrijke familie uit Den Bosch en Den Dungen te stammen.

Ruit gesneuveld[bewerken | brontekst bewerken]

In juni 1916 werd ene Arnoldus Jacobs (Deurne 3 juni 1897) tot 14 dagen cel veroordeeld omdat hij van de herberg van Hein van Griensven een ruit had ingegooid nadat hij door de dienstbode was buitengewerkt omdat hij op de tafel sloeg en ruzie zocht. Deze Arnold, hij bleef ongehuwd, emigreerde in 1938 naar Canada.

Nieuwbouw[bewerken | brontekst bewerken]

Kort na het overlijden van Hein van Griensven vond in het voorjaar van 1917 nieuwbouw plaats aan de Markt door zijn weduwe en kinderen.

Bronnen, noten en/of referenties
  • van der Does de Willebois, A. (1905). Studiebeurzen, Beurzenstichtingen voor de stad en voormalige meijerij van 's-Hertogenbosch, deel II. 's-Hertogenbosch: Stoomdrukkerij C. N. Teulings.
  • Wolfs, R. (2009, maart 14). Peter van Grinsven (1521-1589). Opgehaald van : Brabants Historisch Informatie Centrum BHIC.

  1. HET VOLK van zaterdag 23-04-1910