U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Kiosk op de Markt

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
(Doorverwezen vanaf Kiosk (Markt))
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Sfeerfoto van het op 6 september 1898 in Deurne gevierde kroningsfeest van Hare Majesteit koningin Wilhelmina. Deze gelegenheidskiosk was van hout en van steigerpalen opgezet.
Foto collectie Cis Goossens-de Vet
Voor de vooroorlogse kiosk op de Markt zien we de kei Jaap van de Leijsing en achter de kiosk links de De Gouden Leeuw en rechts het geboortehuis van Jan Floris Martinet op Markt 12.
foto collectie familie P. van der Loo-Peerbooms
Rechts de Heilig Hartkapel en links de oorspronkelijke kiosk.
De Sint-Willibrorduskerk in Deurne met het uurwerk in de toren nog op de authentieke plaats en de ommuring (bogen) goed te zien. Op de voorgrond de oude kiosk met de rij bomen en de kei. De rij bomen is ook een mooi ijkpunt, deze zijn tevens te zien op andere foto’s van de vroegere Markt en het huis van dokter Crobach.
foto collectie Wim Verhoeven
Markt met kiosk. Op de achtergrond gemeentehuis en postkantoor.
Deze kiosk stond op de Markt van 1985 tot 2007.
foto collectie Peter Vink
Voorzitter Victor Schiks en secretaris Ed Alberda bij de aanbieding van de kiosk.
foto collectie gemeente Deurne
Eerste steenlegging door burgemeester Van Genabeek op 29 oktober 1985.
foto collectie Pierre van de Meulenhof

De kiosk op de Markt in Deurne was daar van 1903 tot 1955 en van 1985 tot 2007 een gezichtsbepalend element.


De eerste kiosk op Deurnes grondgebied stond niet in Deurne-centrum maar in Neerkant. In 1892 werd dit kerkdorp niet alleen verrijkt met een school en schoolmeesterswoning maar kreeg men er ook een brandspuithuisje en een kiosk. Het bouwwerkje werd niet gebruikt om erop te musiceren, maar was uitsluitend bedoeld voor het doen van bekendmakingen en afkondigingen.

In een besloten raadsvergadering van 1898 werd voor het eerst gesproken over het oprichten van een kiosk in Deurne. Het kroningsfeest van koningin Wilhelmina was aanstaande en een kiosk in Deurne-centrum werd node gemist. Nadat de raad inzage had gekregen in meerdere tekeningen was deze bereid om maximaal 1200 gulden uit te geven voor een te bouwen kiosk. Aan het ontwerp van architect Kooken uit Eindhoven werd uiteindelijk de voorkeur gegeven, maar deze had zijn kiosk zo weelderig uitgedost dat het maximaal te besteden bedrag dreigde te worden overschreden. Dus werd besloten om terug te gaan naar de architect om de versierselen zodanig in te krimpen dat het begrotingsbedrag niet zou worden overschreden.

Er was ook een plan ingediend door de Eindhovense architect Koenen. Toen diens duurdere plan, maar voor een grotere kiosk, werd afgewezen probeerde hij bij de gemeente alsnog zijn honorarium van 35 gulden te vangen. In zijn correspondentie hierover met de gemeente gunt hij ons een kijkje in de keuken:

... Het spijt mij te moeten vernemen dat UEd. zoo slecht kunt geraken met uwe kiosk, mij dunkt er wordt te veel verlangd voor het beschikbare geld, en dan geloof ik, zooals ik zijdelings verneem, dat er te veel plannen en te veel meeningen zijn, twee zaken die een spoedig besluit in den weg staan ...

Maar verder dan plannen maken kwam het niet in 1898. Wel bleef de discussie over de bouw van de kiosk gaande en werd er voor het kroningsfeest een gelegenheidskiosk van steigerpalen opgebouwd. In 1902 voegde de plaatselijke correspondent van de Zuidwillemsvaart daar het zijne aan toe:

Al jaren wordt er in Deurne gesproken van een muziekkiosk. Zondag stond de fanfare te spelen op de kerkdorpel, dat is toch geen doen.

Wellicht was het voor raadslid Frans Willem van den Dungen aanleiding om het onderwerp weer op de politieke agenda te zetten.

De burgemeester wimpelde het voorstel weg met de opmerking dat men eerst eens wilde afwachten tot de tramlijn Deurne-Roermond hier liep vooraleer een geschikte plek voor de kiosk kon worden aangewezen. Pas negentien jaar later zou het tramlijntje geopend worden. Zo lang zou het met de Deurnese kiosk niet duren.

In december 1903 mochten de aannemers hun inschrijvingen inleveren. Eimert Goossens was het duurst met 1340 gulden en Bertje Verleijsdonk nam het project voor 943 gulden aan.

Uit het volgende bericht in de Zuidwillemsvaart van 1905 blijkt hoe bruisend het kiosk- en fanfareleven in die jaren was:

In de Walsberg is zaterdagavond weer eens ouderwets getafeld. Veel nieuwsgierige ook uit Bakel en Milheeze kwamen de plechtigheid bijwonen. Er werd getoet en lawaai gemaakt dat het een lust was. Een dertig karren luisterden de plechtigheid mede op. De strooie poppen meende men een plaatsje op onze fraaie kiosk te geven, maar men kon er niet bij. Onze fanfare schijnt tegenwoordig ook niet meer dan een strooie pop te zijn. Ze is haar doodslaap ingetreden. Arme kiosk.

In 1916 kwam er een voorstel in de gemeenteraad om rondom de kiosk een hek te maken. Enkele jaren later was er ook sprake van het aanleggen van een feestverlichting.

Mogelijk werd de kiosk van 1903 in 1923 vervangen door een nieuw exemplaar. In ieder geval waren er op initiatief van de harmonie in genoemd jaar plannen in die richting en was er een bestek met tekening gemaakt.[1]

De fanfare, later omgevormd tot harmonie, gaf regelmatig concerten op de kiosk op de Markt.

Maar de kiosk werd niet uitsluitend voor de muzikanten gereserveerd. Toen in 1934 een vijftal sportieve Deurnese jongelui een voetreis naar Lourdes succesvol hadden afgerond werd ze uitgebreid door de burgemeester in het zonnetje gezet, staande op … onze kiosk.

Tot verdriet van velen werd de kiosk in 1955 afgebroken.

Nieuwe kiosk[bewerken | brontekst bewerken]

Er ontstond vanuit de samenleving behoefte aan een nieuwe kiosk. Op initiatief van Ed Alberda werd de Stichting Muziekkiosk Deurne opgericht. In 1985 bouwde deze stichting op de Markt een nieuwe kiosk naar een ontwerp van John van Schaijk.

De eerste steen van de nieuwe Kiosk aan de Markt in Deurne werd op dinsdag 29 oktober 1985 door burgemeester Van Genabeek gelegd. De kiosk werd door aannemer Lutters gebouwd terwijl de ijzeren constructie door Oskomera werd geleverd. Op 17 november daaropvolgend werd de nieuwe kiosk door Sint-Nicolaas officieel geopend.

In juni 2006 steunde een meerderheid van de fracties in de gemeenteraad van Deurne het plan van het college om de kiosk op de Markt te vervangen door een demontabele kiosk. De kiosk was op 1 september 2007 voor het laatst in gebruik met optredens van verschillende bands en werd in de week daarna afgebroken.

Alle metalen onderdelen werden destijds zorgvuldig uit elkaar geschroefd en opgeslagen op de gemeentewerf met het idee deze later een permanente plek elders te geven. Die nieuwe plek kwam er niet en de gemeente voerde in 2013 in overleg met de toenmalige Stichting Muziekkiosk al het materiaal af naar een schroothandelaar.

Bronnen, noten en/of referenties
  1. In de collectie Harrie Scheepers werden twee handgeschreven offertes aangetroffen, respectievelijk een ongedateerde van 830 gulden van Antoon van Moorsel en een op 20 maart 1923 gedateerde van 834,70 gulden van Jos Goossens. Mogelijk waren de geoffreerde prijzen te hoog om de plannen te realiseren.