U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Koningin Wilhelminaschool

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Koningin Wilhelminaschool aan de Aaltje Reddingiusstraat 1956
Foto: collectie Nellie Hermans-van den Eijnde
Koningin Wilhelminaschool aan de Aaltje Reddingiusstraat.
Logo Wilhelminaschool.jpg

De Koningin Wilhelminaschool was een protestants-christelijke lagere school/basisschool aan de Aaltje Reddingiusstraat die functioneerde van 1946 tot 1996.


De kerkenraad der Nederlands Hervormde Gemeente van Deurne vatte na de Tweede Wereldoorlog het plan op tot stichting van een bijzondere protestants-christelijke lagere school te Deurne. Dit werd ondersteund door de ouders van 53 schoolgaande kinderen, met een Nederlands-Hervormde als met een Jehova-achtergrond.[1] Tot die tijd gingen de protestantse kinderen naar de openbare lagere school aan de Schoolstraat later Martinetstraat. Er werd in 1946 gestart met onderwijs in een houten gebouw dat voordien dienst gedaan had als Protestants militair tehuis.

 • In 1948 werd gekozen voor een nieuw te bouwen school die de naam Koningin Wilhelminaschool zou gaan dragen. Voor de zekerheid werd nog aan hare majesteit gevraagd of zij daartegen bezwaar had. Toen de gemeenteraad van Deurne in maart 1948 ook het groene licht gaf kon men aan de slag met het opstellen en indienen van begroting, tekening en bestek van van de nieuw te bouwen school.
 • Op 10 oktober 1951 vond de openbare aanbesteding plaats van de onder architectuur van L. Damen uit Heeze te bouwen school. De laagste inschrijver bleek dat te willen doen voor 29.300 gulden, maar het zou nog een jaar duren voordat het ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting rijksgoedkeuring afgaf.
 • Op 9 oktober 1953 konden burgemeester Roefs en dominee Wagenaar de officiële opening van de nieuwe school verrichten. Daarbij waren naast het voltallige gemeentebestuur onder meer ook de ruim 70 leerlingen van de nieuwe school aanwezig. 's Middags werd voor hen op het korfbalveld in de Walsberg een feest met kinderspelen georganiseerd. Hoogtepunt was het moment dat ieder kind een ballon mocht oplaten.
 • Eind 1953 kwam vanuit de ouders de vraag naar de oprichting van een kleuterschool. Mede doordat het houten gebouw na de verhuizing van de lagere school leegstond, besloot de Kerkeraad het beschikbaar te stellen voor de kleuters.
 • 1 september 1953 werd Pietje Schonewille, tegen een salaris van 50 gulden per maand, benoemd als eerste kleuterleidster van deze nieuwe kleuterschool, welke de naam Christelijke kleuterschool kreeg.
 • In 1965 werd besloten na de paasvakantie de woensdagmiddag vrij te geven, maar ter compensatie van de verlorenuren begon de school een kwartier eerder.
 • In 1964 werd bij de gemeente een verzoek ingediend voor de bouw van een nieuwe kleuterschool. In 1968 stelde de gemeente een krediet beschikbaar van 100.800 gulden voor het bouwen van een kleuterschool annex verenigingsgebouw dat de naam het Reddingiushuis kreeg.
 • In 1971 kreeg de kleuterschool de naam: Christelijke Kleuterschool Reddingiushuis.
 • In 1976 telde de lagere school 84 leerlingen, die verdeeld waren over 3 lokalen. Toch bleek het gebouw te klein omdat het niet meer voldeed aan de eisen van die tijd. Zo was er geen aula en geen handenarbeidlokaal. Aan het eind van de jaren zeventig van de vorige eeuw was de verbouwing gereed.
 • Rond 1976 kwam het logo van de school tot stand en werd ontworpen door de toenmalige conciërge van de school en tevens architect de heer J. Wijnhoven.
 • Vanaf schooljaar 1985-1986, toen het basisonderwijs ingevoerd werd, bestond deze kleuterschool als autonome school naast de bestaande Koningin Wilhelminaschool.In dat jaar werden beide scholen samengevoegd tot één school.
 • Op 28 juni 1986 werd het veertigjarig bestaan van de school gevierd. Tegelijkertijd nam de heer Rienk Jan Plantenga afscheid en werd opgevolgd door Mevr.A.Buzzoni-v/d Blink, de eerste vrouwelijke directeur van een school in Deurne.
 • Op 1 februari 1994 nam mevrouw A. Buzonni afscheid en om de kans op een fusie te vergroten werd besloten een waarnemend directeur te benoemen. Men koos voor mevrouw C. Oostlander die al sinds 1960 aan de school was verbonden. Zij was de laatste directeur van de Wilhelmina school tot aan de sluiting.
 • Per 1 augustus 1996 moest de school wegens gebrek aan leerlingen sluiten. In het gebouw werd een Jenaplanschool gehuisvest. Deze school kreeg in 1997 de naam De Ratelaar.
 • In augustus 2012 verhuisde deze school naar de Romboutsstraat 2 waar het gebouw gedeeld wordt met de Sint-Willibrordusschool.
 • Op 8 mei 2015 werd bekend gemaakt dat de gemeente Deurne het pand had verkocht aan Amvest. Het gebouw stond al langere tijd te koop sinds de onderwijsbestemming aan dit pand was onttrokken. Amvest wil op de locatie een kleinschalige woonzorgvoorziening realiseren voor de particuliere zorgorganisatie het Dagelijks Leven die 24 uur per dag, 7 dagen per week verpleeghuiszorg aan mensen met geheugenproblemen. In het gebouw is plaats voor twintig bewoners die ieder een eigen studio met volledige voorzieningen huren. In oktober 2015 is begonnen met de afbraak van het schoolgebouw. De naam van het nieuw te bouwen woonproject zal "Wilhelminahuis" zijn.
Hoofd der school Aanstelling Ontslag Bijzonderheden
Kappner, W. 1946 1951 Lagere school
Schipper, J. 1951 1954 Lagere school
Dijkstra, T. 1954 1958 Lagere school
Voskuylen 1958 1960 Lagere school
P. Eckhardt 1960 1964 Lagere school
K. den Hartog 1964 1967 Lagere school
Kappner, W. 1967 1973 Lagere school
R. Plantinga 1973 1985 Lagere school
R. Plantinga 1985 1986 Directeur basisschool
Mw. A. Buzzoni-vd Blink 1986 1994 Directeur basisschool
Mw. Christien Oostlander 1994 1996 Waarnemend Directeur basisschool

Literatuur[bewerken | brontekst bewerken]

Bronnen, noten en/of referenties
 1. De namen van de ouders met de geboortedata van hun kinderen zijn: J.A. vd Nieuwegiessen, 1 kind, geb. 3-7-1937; W.A. v Bommel, 1 kind, geb. 30-10-1938; W. Tabor, 2 kinderen, geb. 16-11-1935 en 7-7-1937; H. Oosterveen, 3 kinderen, geb. 31-8-1933, 24-6-1935 en 6-6-1938; P. Bies, 1 kind, 30-8-1940; G. Nelemans, 4 kinderen, 17-9-1932, 22-8-9-1934, 30-1-1936 en 27-10-1939; P. Rijken, 2 kinderen, 8-12-1934 en 19-6-1936; A.G. v Kampen, 1 kind, 26-6-1937; J. Ugen, 2 kinderen, 8-12-1935 en 17-9-1937; F. Schoneville, 3 kinderen, 2-2-1936, 17-3-1037 en 6-7-1940; M. vd Schans, 4 kinderen, 14-3-1932, 3-11-1933, 5-1-1935 en 30-6-1939; A. Bies, 3 kinderen, 16-7-1933, 7-1-1937 en 5-5-1938; G. v Benthem, 3 kinderen, 17-9-1935, 26-6-1937 en 15-2-1940; G. Nelemans, 2 kinderen, 20-5-1933 en 8-12-1935; G. Spang, 2 kinderen, 11-11-1933 en 3-2-1940; J. Spang, 2 kinderen, 26-4-1934 en 11-12-1939; A. Huizing, 5 kinderen, 11-3-1933, 9-6-1934, 13-12-1936, 18-1-1938 en 19-7-1940; G. Ugen, 1 kind, 9-4-1933; Chr. Nelemans, 1 kind, 21-7-1939; E. Spang: H. Daamen. 1 kind, niet ingevuld; W. Martines, 1 kind, 6-9-1935; G. Tabor, 1 kind, 27-1-1940; F.G. Meester, 1 kind, 25-3-1936; M. Berkers, 3 kinderen, 18-9-1934, 21-4-1937 en 26-6-1939; P. de Wit, 1 kind, 4-3-1939; Kappner, M, 2 kinderen, 28-8-1938 en 22-12-1939