U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Stationslaan 1

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Woonhuis
Stationslaan1.jpg
Locatie Stationslaan 1, Deurne
Gebruik woonhuis
Start bouw 1933
Bouwstijl Elementen van Delftse school
Monumentnummer 517794
Monument status Rijksmonument
Bouwpartners
Architect Jos Deltrap
foto van 23 juni 1940 met vlnr. Abram Lize (Bram) van der Maas, Anny Goossens, Anna Goossens, Josina van der Maas-de Bruin en Antoon van Griensven
foto collectie Willie Hoebergen

Stationslaan 1 is gelegen aan de oostzijde van de Stationslaan nabij de kruising met de Stationsstraat en is een monumentaal pand dat door architect Jos. Deltrap waarschijnlijk rond 1933 werd gebouwd.[1]


In de architectuur van het pand zijn elementen van de Delftse School te herkennen. De bakstenen gevels zijn sober gedetailleerd. Naast de voordeur zijn twee bloembakken gemetseld.

Bij de invoering van het kadaster was het perceel van Stationslaan 1 onderdeel van een akker, kadastraal F 40 van 4.730 m², waarop de tegenwoordige adressen Stationsstraat 83 (gedeeltelijk) tot en met 89 en Stationslaan 1 tot en met 9 staan. Deze akker was in 1832 eigendom van de winkelier Jan Mathijs Goossens en later diens zoon Willem Arnoldus Goossens.

De kinderen van Willem Goossens verkochten vanaf 1912 gedeelten van het perceel F 40 als bouwplaatsen aan meerdere kopers. In 1913 ondernam de gemeente nog een poging om een gedeelte van dit perceel te verwerven voor verbreding van de Stationsstraat, zoals blijkt uit het volgende schrijven van 22 februari 1913 van de burgemeester aan de provinciebestuur:

De Stationstraat (sic) nabij de stroohulzenfabriek van de heer Lohe is thans erg smal, hetwelk nog meer hinderlijk is daar precies op die plaats een scherpe draai in den weg is. Het perceel sectie F 40 gelegen langs die weg, toebehorende aan de kinderen W.A. Goossens, wordt thans in kleine perceeltjes voor bouwplaatsen verkocht. Het is zeer wenselijk dat de gemeente, nu er nog gelegenheid is, een strook langs die weg aankoopt, om alzo de straat enigszins te verbreden. De eigenaars hebben verklaard de grond voor ƒ. 12,50 per m² af te staan.

De kinderen Goossens verkochten een gedeelte van perceel F 40, namelijk 1533 m², aan de Blitterswijkse steenfabrikant Herman Hubert Vissers. Vissers probeerde zijn perceel, dat inmiddels kadasternummer f 1377 gekregen had en 1.533 m² groot was, bij een openbare verkoop op 15 juli 1919 door notaris De Leeuw in de herberg van Johannes van Baars in vier afzonderlijke percelen te verkopen. Uiteindelijk verkocht hij het hele perceel onderhands op 29 november 1919 voor 3.100 gulden aan de architect Cor Roffelsen.

Roffelsen bouwde op het zuidelijke gedeelte van dat perceel zijn woonhuis met het huidige adres Stationslaan 3. Op 2 november 1923 verkocht Roffelsen zijn huis met tuin voor 10.500 gulden aan de 's-Hertogenbosche mandenfabrikant Philippus Laheij. Nog in diezelfde maand vestigde hij zich in Deurne op de Stationslaan 3, maar al na een half jaar verhuisde hij naar Asten, waar hij in september 1924 failliet ging. Zijn huis en tuin werd door zijn curator voor 7.300 gulden verkocht aan het Griendtsveense hoofd der school Adrianus Hoefnagels.

De kinderen Hoefnagels lieten vervolgens het pand Stationslaan 1 rond 1933 bouwen en verkochten het nieuwe huis met tuin, sectie F 1672 ter grootte van 725 m² aan Johanna Wilhelmina Petronella (Anna) Goossens (1884-1956), een ongehuwd gebleven dochter van de Deurnese steenfabrikant Jacobus Goossens.

Een van de bewoners van het pand was haar neef, de latere gemeentesecretaris Toon van Griensven. Tijdens de mobilisatie 1939-1940 was de reserve-eerste luitenent Abram Lize van der Maas bij hem ingekwartierd. Na het overlijden van zijn nicht Anna Goossens werd hij rond 1957 eigenaar van dit pand, waarvan het adres bij de huisnummering 1950-1955 was gewijzigd van A.61a naar Stationslaan 1.

Toon van Griensven verkocht het pand aan Louis van der Putten.

Op 24 februari 1966 vroeg Van der Putten, hij woonde toen nog in zijn geboorteplaats Berghem, bij de gemeente vergunning aan tot het bouwen van een autogarage.

Rond 1985 verhuisde de tegenwoordige bewoner naar dit pand.

Bronnen, noten en/of referenties
  1. Volgens mededeling in 2017 van de tegenwoordige bewoner, die nog de originele tekening van het huis bewaart, is het huis niet gebouwd door architect Roffelsen rond 1920, zoals in de databank van rijksmonumenten is vermeld, maar rond 1933 door Jos. Deltrap, dit wordt bevestigd door de kadastrale gegevens.