U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Missiehuis Sint-Willibrord

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
08.906.jpg
Noord en westgevel.
Oostgevel met klassen, aula en refters.
Kapel.
Achteraanzicht.
Keukenpersoneel.
Het missiehuis vanuit de lucht gezien.
Foto's: collectie Gemeente Deurne en Frans Gloudemans

Het missiehuis St. Willibrord is een klooster aan de Vlierdenseweg 109 in Deurne, dat in 1954 werd geopend.

Geschiedenis[bewerken | brontekst bewerken]

Het missiehuis te Deurne werd op 7 november 1954 aan de weg van Deurne naar Vlierden geopend. Deze nieuwstichting was in feite een herbouw van het missiehuis te Uden, dat op 7 november 1911 aldaar werd geopend en in 1944 werd verwoest. Het missiehuis was het kleinseminarie van deze congregatie, ook wel bekend als de "missionarissen van Steyl". In het missiehuis woonden de paters en broeders van SVD, hetgeen staat voor Societas Verbi Divini, ofwel Gezelschap van het Goddelijk Woord.

De gemeenteraad van Deurne besloot op 5 juni 1951 unaniem in met "aankoop en ruiling van gronden ivm de vestiging van een missiehuis". De leden van de raad waren zeer ingenomen met het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders. In een stemmige raadszaal van het gemeentehuis droeg het gemeentebestuur op dinsdag 19 augustus 1952, de grond, een terrein van 18 hectaren, voor 23.000 gulden aan de paters over.

Het gebouwencomplex werd in traditionalistische stijl met kenmerken van de Delftse School ontworpen door architect Van Halteren uit 's-Hertogenbosch en gebouwd door hoofdaanemer J.P.A. Nelissen. De eerste schop ging op 8 september 1952 de grond in en de eerste steen voor het missiehuis werd op 12 juli 1953 gelegd door mgr. Hoowaarts SVD, bisschop van Tsaochowfu in China. Achter het missiehuis werd een kloosterkerkhof aangelegd. Op 7 november 1954 werd het missiehuis officieel in gebruik genomen door 25 broeders, 29 paters, 93 priesterstudenten en 25 aspirant-broeders.

Na het gereed komen van de kapel in het voorjaar van 1955 werd het missiehuis Sint-Willibrord op zaterdag 7 mei 1955 officieel geopend. Na de plechtige inzegening van de kapel door mgr. Mutsaerts, bisschop van het bisdom 's-Hertogenbosch, opende minister Witte van Wederopbouw het missiehuis.

Het kleinseminarie kreeg op 1 januari 1958 ministeriële erkenning en werd vervolgens per 1 januari 1961 door het Ministerie van Onderwijs gesubsidieerd. De school ontwikkelde zich tot een zelfstandig streekgymnasium met de naam het St.-Willibrord Gymnasium.

Toen de ontzuiling van Nederland op gang kwam, veranderden de opvattingen over opvoeding. Men sprak over co-educatie (gezamenlijk onderwijs voor jongens en meisjes), over kleinere groepen en over professionaliteit. Bovendien werden op talrijke plaatsen nieuwe middelbare scholen gesticht. Het zijn oorzaken van de terugloop van het aantal seminaristen en van de uiteindelijke leegloop van de kleinseminaries. Ook voor het missiehuis in Deurne waren de gevolgen duidelijk merkbaar. De school kwam in 1970 formeel los te staan van SVD met de oprichting van de Onderwijsstichting St. Willibrord. Er meldden zich geen interne priesterstudenten of juvenisten meer aan.

Het St. Willibrord Internaat werd de opvolger van het kleinseminarie. Internaten hadden echter de tijdgeest tegen. Door de te geringe toeloop van internen verkeerde het internaat voortdurend in financiële nood en de overheid aarzelde te lang met het verstrekken van subsidies. Het betekende op termijn de doodsteek voor het St. Willibrord Internaat.

Rond 1980 discussieerde de Nederlandse provincie van SVD over het voortbestaan van Deurne. De communiteit ging echter vol vertrouwen op zoek naar een nieuwe missie en vond die in een breed scala van activiteiten, onder meer in begeleiding en opvang van Zonnebloemgroepen, bejaarden en gehandicapten.

Op 10 september 2015 verliet de congregatie van de SVD na ruim 60 jaar Deurne weer. De vijf laatste SVD'ers van het missiehuis in Deurne verhuisden naar het moederhuis in Teteringen.

Rectoraat[bewerken | brontekst bewerken]

De belangen van het Missiehuis werden behartigd door het rectoraat. De rector voerde het beleid uit. Hij werd bijgestaan door de huisraad. Het communiteitsgesprek was een belangrijk middel voor de huisraad om zich te laten informeren over wat er omging binnen de lokale kloostergemeenschap.

De rectoren in de periode 1954 tot 2015 waren:

Ongeval[bewerken | brontekst bewerken]

In juli 1964 verdronk in het privézwembad / vijver van het missiehuis de 36-jarige koksknecht W. Martens.[1] Het moet gaan om Bernardus Johannes Martens (1927-1964), geboren op 8 oktober 1927[2] te Princenhage, overleden op 18 juli 1964 te Deurne, huisknecht, bij zijn overlijden wonend te Deurne, zoon van Johannes Adrianus Martens (1893-1958) en Helena Francisca Charlotte Marie Petronella Ouwerling (1897-na 1964), uit Breda. Zijn moeder was een nichtje (oomzegster) van Hendrik Nicolaas Ouwerling (1861-1932).

Latere bestemmingen[bewerken | brontekst bewerken]

In 1996 onderkende de gemeenschap van St. Willibrord dat de toenemende leeftijd en de afnemende groepsomvang om ingrijpende beslissingen vroegen. In 2002 verhuisde men naar een nieuw missiehuis in een bijgebouw van het oude, en in 2004 werd in het hoofdgebouw conferentiehotel Willibrordhaeghe geopend.[3][4]. In 2014 staakte het conferentiehotel Willibrordhaeghe al haar activiteiten.

In 2014 werd het gebouw in gebruik genomen als Zorghuis Deurne. Vanaf 1 juni 2017 is Fletcher Kloosterhotel Willibrordhaeghe er gevestigd.

Onderscheiding[bewerken | brontekst bewerken]

Bij het 50-jarig bestaan in 2004 ontving het Missiehuis de legpenning in zilver van de gemeente Deurne. Rector pater Van Dijk nam deze onderscheiding in ontvangst. Op de achterzijde van de penning staat: “Voor uw belangrijke bijdrage op geestelijk, onderwijskundig en sociaal gebied voor Deurne gedurende 50 jaar.”

Bronnen[bewerken | brontekst bewerken]

Bronnen, noten en/of referenties
  1. Nieuwsblad van het Noorden van 20 juli 1964
  2. In het bevolkingsregister van Princenhage wordt zowel het geboortejaar 1927 als het geboortejaar 1928 voor Bernardus Johannes genoemd. In het Dagblad van Noord-Brabant van 20 oktober 1927 werd zijn geboorte bij de Burgerlijke Stand vermeld.
  3. Bert Bijnen, Gerard Jansink en Harrie Kanters, 2008. Een halve eeuw zelfstandig streekgymnasium. Uitgever: Onderwijsstichting Sint-Willibrord, Deurne.
  4. Bert Bijnen en Gerard Jansink, 2005. 1954-2004. 50 Jaar Missiehuis St. Willibrord Deurne. Huis met een Missie. Uitgever: Missiehuis St. Willibrord, Deurne.